Ruimtescheiding

Soms kan het handig én mooi zijn om een ruimte te verdelen in verschillende gebieden. Bijvoorbeeld als een kantoor of centrale hal opgedeeld dient te worden in compartimenten. Als de nadruk niet op inbraakwereld ligt, maar wel op een fraaie uitstraling en goed doorzicht. In dit geval is Lock’nRoll designweefsel de oplossing. Het is ook mogelijk om uitgiftepunten en counters af te scheiden van de overige ruimte. Denk aan balierolluiken om diefstal of vandalisme tegen te gaan of toegepast in een kantine/spoelkeuken om geluidshinder terug te drinken.

Productoverzicht